Χρήσιμοι Οδηγοί

Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών συστήματος ΒΙ

Αναρτάται το Εκπαιδευτικό Υλικό της Εκπαίδευσης των Τελικών Χρηστών του ΒΙ.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Έργων με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Διαχείρισης Έργων για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Οικονομικών με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Διαχείρισης Οικονομικών για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Προμηθειών με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Διαχείρισης Προμηθειών για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Σελίδες