Νέα

Ολοκλήρωση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας ΒΙ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία του συστήματος ΒΙ.

Ολοκλήρωση Πιλοτικής Λειτουργίας ΒΙ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος ΒΙ

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Οικονομικών με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Διαχείρισης Οικονομικών με το σύστημα BI.

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το σύστημα BI.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Έργων με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Διαχείρισης Έργων με το σύστημα BI.

Σελίδες