Νέα

The urn:mace:gunet namespace

This is the URN namespace registry of Greek Academic Network - GUnet.

The assinged OID for GUnet is 1.3.6.1.4.1.36215 [1][2]

Ολοκλήρωση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας IDM

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία του συστήματος IDM.

Ολοκλήρωση Πιλοτικής Λειτουργίας IDM

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος IDM

GUnet IDM SIS - HRMS DB Views

Οι τελικές εκδόσεις των IDM Views (SIS - Φοιτητολόγιο) και (HRMS - Διαχείριση
Μόνιμου Προσωπικού - ΕΛΚΕ Συνεργάτες) είναι πλέον διαθέσιμες.

Τα αντίστοιχα DB Views θα πρέπει να εγκατασταθούν σε όλα τα ιδρύματα που
που έχουν ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 21.1.

Σημειώσεις:
1. H τελευταία επικαιροποίηση των IDM Views αφορά μόνο σε επισημάνσεις
σχετικά με την ενημέρωση πεδίων του DB Views που αφορούν την χρονοσημάνση
αλλαγών (βλ. enrollmentStatusDate, employeeStatusDate, updated).
Παρακαλούμε για την προσοχή σας στα πεδία αυτά.

Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του πεδίου departmentID κατά την ανάπτυξη του HRMS DB View

Το παρακάτω δεν αφορά τους εκλεγμένους καθηγητές (employeetype=faculty) για τους οποίους θα πρέπει το πεδίο departmentID να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του HRMS DB View.