Νέα

Νέα έκδοση Uniway

Είναι πλέον διαθέσιμη στο GooglePlay Store  και Apple Store η νέα έκδοση της εφαρμογής Uniway

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το Uniway

Είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση του JSON API που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών για την διασύνδεσή τους με το Uniway μέσω κατάλληλου Service Hub που έχει αναπτύξει το GUnet. Η πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής απαιτεί την προηγούμενη υλοποίηση και διασύνδεση του ιδρύματος μέσω των: