Διαχείριση Οικονομικών

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Οικονομικών με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Διαχείρισης Οικονομικών με το σύστημα BI.

Subscribe to RSS - Διαχείριση Οικονομικών