Χρήσιμοι Οδηγοί

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Έργων με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Διαχείρισης Έργων για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Οικονομικών με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Διαχείρισης Οικονομικών για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Προμηθειών με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Διαχείρισης Προμηθειών για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το ΒΙ

Επισυνάπτεται οδηγός που αφορά στην τεκμηρίωση του DB View που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών για την διασύνδεσή τους με το ΒΙ.

Περί Διαχείρισης Μητρώου

Θεμελιώδες στοιχείο στο σχεδιασμό και υλοποίηση των υπηρεσιών Identity Management είναι ο εντοπισμός των Έμπιστων Πηγών Δημιουργίας Ταυτότητας (Authoritative Identity Source). Στο μοντέλο που ενδιαφέρει τα μέλη του GUnet, θέση Έμπιστης Πηγής έχουν τα πληρφοριακά συστήματα:

Σελίδες