Νέα

Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του πεδίου departmentID κατά την ανάπτυξη του HRMS DB View

Το παρακάτω δεν αφορά τους εκλεγμένους καθηγητές (employeetype=faculty) για τους οποίους θα πρέπει το πεδίο departmentID να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του HRMS DB View.

The urn:mace:gunet namespace

This is the URN namespace registry of Greek Academic Network - GUnet.

The assinged OID for GUnet is 1.3.6.1.4.1.36215 [1][2]

Ανανεωμένη High-Availability εγκατάσταση Παραγωγικής Λειτουργίας SMS Aggregator

Ήρθε η νέα, ανανεωμένη High-Availability εγκατάσταση Παραγωγικής Λειτουργίας της πλατφόρμας SMS Aggregator.

Νέα έκδοση Uniway

Είναι πλέον διαθέσιμη στο GooglePlay Store  και Apple Store η νέα έκδοση της εφαρμογής Uniway

Ολοκλήρωση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας IDM

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία του συστήματος IDM.

Σελίδες