Νέα

Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του πεδίου departmentID κατά την ανάπτυξη του HRMS DB View

Το παρακάτω δεν αφορά τους εκλεγμένους καθηγητές (employeetype=faculty) για τους οποίους θα πρέπει το πεδίο departmentID να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του HRMS DB View.

Ανανεωμένη High-Availability εγκατάσταση Παραγωγικής Λειτουργίας SMS Aggregator

Ήρθε η νέα, ανανεωμένη High-Availability εγκατάσταση Παραγωγικής Λειτουργίας της πλατφόρμας SMS Aggregator.

Νέα έκδοση Uniway

Είναι πλέον διαθέσιμη στο GooglePlay Store  και Apple Store η νέα έκδοση της εφαρμογής Uniway

Ολοκλήρωση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας IDM

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία του συστήματος IDM.

Ολοκλήρωση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας ΒΙ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία του συστήματος ΒΙ.

Σελίδες