Νέα

Εκχώρηση 5ψήφιου 54584 στο GUnet από την ΕΕΤΤ

Ανακοινώνουμε την παραχώρηση από την ΕΕΤΤ του 5ψήφιου κωδικού 54584 για χρήση υπηρεσίων SMS από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Νέος ιστότοπος open.gunet.gr για API και ανοικτό λογισμικό

Με αφορμή την ανακοίνωση της υπηρεσίας για τον ΑΜΚΑ η GUNet θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη της για μια νέα ιστοσελίδα της GUNet, στην διεύθυνση http://open.gunet.gr/ με θέμα τα Web API και το ανοικτό λογισμικό. Η σελίδα απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη της GUNet αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Σε αυτή θα βρείτε ένα ιστολόγιο με σχετικές ανακοινώσεις, τεκμηρίωση για τα API που διαθέτει η GUNET αλλά και σύνδεσμούς προς projects ανοικτού λογισμικού στα οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει.

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το Uniway

Είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση του JSON API που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών για την διασύνδεσή τους με το Uniway μέσω κατάλληλου Service Hub που έχει αναπτύξει το GUnet. Η πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής απαιτεί την προηγούμενη υλοποίηση και διασύνδεση του ιδρύματος μέσω των:

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Οικονομικών με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Διαχείρισης Οικονομικών με το σύστημα BI.

Διασύνδεση Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Ηλεκτρονικής Γραμματείας με το σύστημα BI.

Σελίδες