Νέα

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Έργων με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Διαχείρισης Έργων με το σύστημα BI.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Προμηθειών με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Διαχείρισης Προμηθειών με το σύστημα BI.

Διασύνδεση Π.Σ Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων με το σύστημα BI.

Διασύνδεση Π.Σ Προσωπικού με το ΒΙ

Ανακοινώνεται η έκδοση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των Π.Σ Προσωπικού με το σύστημα BI.

Σελίδες