Νέα

Ολοκλήρωση Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας ΒΙ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία του συστήματος ΒΙ.

Ολοκλήρωση Πιλοτικής Λειτουργίας IDM

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος IDM

Ολοκλήρωση Πιλοτικής Λειτουργίας ΒΙ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος ΒΙ

GUnet IDM SIS - HRMS DB Views

Οι τελικές εκδόσεις των IDM Views (SIS - Φοιτητολόγιο) και (HRMS - Διαχείριση
Μόνιμου Προσωπικού - ΕΛΚΕ Συνεργάτες) είναι πλέον διαθέσιμες.

Τα αντίστοιχα DB Views θα πρέπει να εγκατασταθούν σε όλα τα ιδρύματα που
που έχουν ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 21.1.

Σημειώσεις:
1. H τελευταία επικαιροποίηση των IDM Views αφορά μόνο σε επισημάνσεις
σχετικά με την ενημέρωση πεδίων του DB Views που αφορούν την χρονοσημάνση
αλλαγών (βλ. enrollmentStatusDate, employeeStatusDate, updated).
Παρακαλούμε για την προσοχή σας στα πεδία αυτά.

Συμφωνία με παρόχους για μειωμένη χρέωση σε υπηρεσίες SMS

Συμφωνία με παρόχους για μειωμένη χρέωση σε υπηρεσίες SMS, που θα παρέχονται από τον GUnet SMS Aggregator για τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σελίδες